Uno Volta

Panely pro praktickou výuku elektrických zapojení a měření

Výukové panely Uno Volta se používají pro výuku zapojení a měření elektrických obvodů, a experimenty v široké škále aplikací z mnoha oblastí elektrotechniky a elektroniky. Jedná se o samostatné panely, kdy každý panel je zaměřen na konkrétní problematiku. Jednotlivé panely se však mohou i navzájem doplňovat a díky tomu lze vytvářet další kombinace zapojení. Panely Uno Volta jsou zaměřeny na procvičování zapojení elektrických obvodů, návrh správných zapojení a vyhledávání poruch v obvodech. Panely Uno Volta jsou navrženy pro fyzické zapojování přístrojů pomocí propojovacích šňůr s banánky. Jedná se tedy především o vymýšlení zapojení bez důrazu na práci s nářadím. Pro praktické zapojování elektrických instalací za použití šroubováku a kleští slouží náš výukový systém VarioClick.

Jednotlivé panely Uno Volta nabízejí nejen zapojení standardních domácích zásuvek a světelných obvodů, ale také "chytré instalace" pomocí EIB / KNX nebo Inels. Jiné panely představují kombinace stykačů pro ovládání elektromotorů a to jednofázových i třífázových. Další panely předvádějí funkce domácího vrátného, bezpečnostních systémů nebo funkci a připojení datových a telefonních sítí. Panely Uno Volta doplňují elektromotory v široké škále typů. Studenti se tak mohou seznámit s připojením a možnými poruchami stejnosměrných motorů, jednofázových a třífázových motorů.

Napájení panelů Uno Volta je většinou napájeno ze sítě 230 V / 50 Hz prostřednictvím běžné zástrčky. Samotný panel vždy obsahuje určitá elektrická zařízení, která souvisí s danou problematikou. Všechny vstupy a výstupy všech zařízení jsou zapojeny přes bezpečnostní zdířky a z bezpečnostních důvodů musí být všechny používané propojovací šňůry vybaveny bezpečnostními banánky určenými pro napětí nejméně 230 VAC, Cat II.

 

Některé panely jsou navíc vybaveny simulátorem poruch, který může učitel aktivovat spínači, které jsou skryty pod uzamykatelným krytem. Učení tedy získává další rozměr, když studenti musí nejen správně zapojit obvod, ale také zjistit případnou poruchu některého ze zařízení.

 

Panely Uno Volta jsou navrženy tak, aby byly odolné a vydržely dlouhodobé používání při náročném provozu školy jak  z elektrického, tak i mechanického hlediska bez jakýchkoli vad a poškození. Na spodní straně jsou opatřeny gumovými nožičkami, takže je lze používat ve vodorovné poloze, jednoduše položené na školní lavici. Pokud je třída vybavena stoly s perforovanými pracovními deskami, lze na ně zavěsit panely Uno Volta pomocí dodaných háčků. Propojování obvodu ve svislé poloze tak ještě lépe simuluje skutečné prostředí.

Výukové panely Uno Volta zasahují do těchto oblastí:

 • Světelné zdroje a jejich srovnání

 • Zásuvkové obvody a poruchy v nich

 • Domácí elektrické rozvody

 • Datové a telefonní vedení

 • Inteligentní ovládání budovy

 • Bezpečnostní technologie

 • Přenos dat

 • Zapojení elektrických motorů

 • Simulace poruch kabeláže

 • Řídicí systémy PLC

 

Bezpečnost především

Při výuce elektrických připojení je bezpečnost studentů více než důležitá. Všechny panely Uno Volta jsou pro tento účel vybaveny bezpečnostními zdířkami, aby se zabránilo náhodnému kontaktu studenta s živou částí konektoru. Podmínkou je používání výhradně propojovacích šňůr s bezpečnostními banánky. Moduly napájené flexo šňůrou jsou vybaveny výstražným světelným indikátorem, který se rozsvítí varovným symbolem při použití kabelu s přehozenou fází a nulou.

 

Způsob výuky s panely Uno Volta

 1. Učitel zadá text úkolu a zkontroluje, zda není panel připojen k napájecímu zdroji (doporučujeme, aby všechny zásuvky byly pod dálkovým ovládáním napájení, například přes stůl učitele).

 2. Studenti zapojují elektrické obvody podle zadání. Pokud si myslí, že zapojení je správné, řeknou to učiteli a ten zkontroluje jejich práci.

 3. Učitel umožňuje studentům zapnout napájení zkontrolovaného panelu, aby si studenti mohli prakticky ověřit funkčnost zapojení.

 4. Po ověření správnosti zapojení úlohy a dokončení experimentů učitel odpojí napájení panelu.

 5. Jakmile je panel bezpečně odpojen od napájení, studenti mohou rozpojit všechny připojovací vodiče a uložit je na určené místo.

 

UV-100

The UV-100 tutorial panel is used to practice and make experiments with connection of basic heavy current classic type home light distribution systems. This panel is supplied with 230 V / 50 Hz voltage from the power supply. This panel is equipped with a fault simulator that teacher can activate by switches beneath the lockable door.

Examples of connection

Connection of the home socket in TN-S and TN-C system.

Connection of a simple luminaire operated by switch.

Connection of a simple luminaire and a power-operated socket.

Connection of a simple luminaire with two-way control.

Simple lamp with multi-point control.

Connecting a simple luminaire with a dimmer.

Connecting a simple luminaire with a motion sensor (PIR).

Connecting a simple luminaire with a multifunctional time switch.

Connecting a device switched via the contactor.

Optional faults

1 Interrupted ground of the right lamp

2 Short-circuit between N and PE in the left lamp

3 Disconnected output of the LOUT motion sensor

4 Short-circuit between LIN and LOUT dimmer

5 Interrupted centre of the switch 6 + 6

6 Exchanged F and N of the right lamp

7 Malfunction of both push buttons

8 Shortcut at the switch output 6 + 6

Jsem odstavec. Klikněte zde pro přidávání a úpravu vlastního textu. Je to snadné.

UV-101

The UV-101 tutorial panel is used to practice and make experiments during connection of basic types of light sources with bulbs and fluorescent lamps. This panel is supplied with 230 V / 50 Hz voltage from the power supply.

Examples of connection

Connection of incandescent bulb.

Connection of fluorescent lamp, assembly of circuit with individual elements (fluorescent lamp, starter, choke, condenser).

Connection of the fluorescent lamp with electronic ballast with regulation of the light intensity.

Possibility to compare the luminosity and efficiency of each light source with each other.

Possibility to compare the influence of compensatory condenser capacity to the power effect cos φ.

Possibility to combine the connection of elements with UV-100 and UV-102 tutorial panels.

Parts used

Socket E27

Starter in socket

Fluorescent lamp socket G24 / GX24

Electronic ballast with a dimmer for fluorescent lamps

Condenser 1,5 uf

Condenser 2,5 uf

Choke 18 W

UV-102

Examples of connection

Connection of a fluorescent lamp with a halogen bulb

Connection of a fluorescent lamp with a classic bulb

Connecting of a lamp, assembling of a circuit with individual elements (choke, ballast)

Possibility to compare the luminosity and efficiency of each individual light source between each other. The UV-101 panel can be also used for a similar comparison.

 

Parts used

Sleeves E27

Choke

Electronic ballast

Halogen bulb with socket E27, 50W

Pressure sodium lamp E27, 70W

Mercury lamp with a socket E27, 50W

UV-103

This UV-103 tutorial panel directly links to UV-101 and UV-102 panels. This panel is primarily determined for experiments with dichroic halogen bulbs. Students can test the effect of the length and cross-section of the supply wires to the light bulbs, both at the power supply input and at the output. It is also possible to verify the circuit properties when using a standard transformer and a switching power supply. All these features can be tested also in a combination with dimmer. This panel is supplied with 230 V / 50 Hz voltage from the power supply.

Examples of connection

Connecting of a halogen dichroic bulb via a dimmer

Connection of a halogen dichroic bulb with a classic transformer

Connection of a halogen dichroic bulb with a switching power supply

Comparison of circuit properties with various power supplies

Comparison of the impact of various cross-cuts and cable lengths on losses occurred while bulbs are power supplied

Determination of an influence of inductive wiring to the bulb supply

Option to combine the panel parts with UV-100 up to UV-102 tutorial panels

Parts used

Dimmer, rotary design with switch

Dichroic halogen bulb, 12V / 20W

Coiled transformer, 230 / 12V 60W

Electronic transformer, 230 / 12V 60W

Conductor with the cross cut of 0.75 mm2, length 15m (2x)

Conductor with the cross cut of 4.0 mm2, length 15m (2x)

Conductor with the cross cut of 4.0 mm2, length 15 m, forming coil

UV-104

The UV-104 tutorial panel is designed to get students acquainted with the issue of classical home interface. The panel includes an external panel with speaker and microphone and an electric home lock. This panel also includes a power supply for both the interface and the connected units with home microphones. You can connect two of them to the interface at the same time. Students can thus practically verify the connection and function of the home microphone when communicating with the external unit and the remote front door opening. This panel is supplied with 230 V / 50 Hz voltage from the power supply.

Examples of connection

Connecting the home interface to the controller which enables you to control it from one place

Connecting the home interface to the controller which enables you to control it from two places

All connections must be realized in conjunction with the UV-105 panel

Parts used

External bell panel; speaker, microphone, 2x push-button

Electromagnetic door lock

Power supply; built-in inside the panel

UV-105

The UV-105 tutorial panel is designed to get you acquainted with the issue of a classic home interface. The panel includes an internal micro-telephone with speaker and microphone, and a button to control the electric home lock. This panel does not have a power supply, it is powered from the UV-104 panel. For better demonstration, we recommend using two UV-105 panels with one UV-104 panel. Students can then practically verify the connection and function of the home micro-telephone when communicating with an external unit and remote opening of the front door.

 

Examples of connection

Connecting the home interface to the controller which enables you to control it from one place

Connecting the home interface to the controller which enables you to control it from two places

All connections must be realized with the connection in conjunction with the UV-104 panel

 

 

Parts used

Internal microphone; includes an earphone and a base unit with a push-button

UV-106

The UV-106 tutorial panel is used to practice and make experiments when connecting electrical control circuits with contactors. Students can learn the basic principles of contactor function and their purpose in electrical circuits. The panel offers countless possibilities for wiring and simulation, such as electric motor control, changing the direction of engine rotation, end-of-turn signalling including acoustic signalling, activation of the machines with a delay etc. The power supply of the panel is realized by 230V / 50Hz voltage from the power supply. Built-in power supply provides 24V DC voltage to supply contactor coils and other devices. The panel is equipped with a fault simulator, which the teacher can activate with using the switches under the lockable door.

Examples of connection

Controlling the electric motor, direction, start

Scanning of the end positions and calling a subsequent function, simulation of the lift, shift, etc.

Launch the device with a delay

Contactor connection of switching circuit with Start, Stop, and direction change buttons

Failure evaluation and indication

The UV-106 panel in combination with UV-107 panel is needed for a connection of the three-phase motors.

Optional faults

 

 1. Malfunction of the green light signal lamp

 2. Left end switch (micro-switch) – contact malfunction

 3. Malfunction of buzzer

 4. Push button 4 permanently closed

 5. Shortcut at the push button  TOTAL STOP

 6. Push button 3 permanently open

 7. Interrupted coil on the relay 2

 8. Malfunction of the time relay 1

Parts used

Relay with DC coil 24V

Red LED 5mm

Time relay + potentiometer

End switch (2x micro-switch)

DC power source 24V

Hooter 100 Db

White button 4x

Black button

TOTAL STOP button

Green signal light 24V

Red signal light 24 V

White signal light 24 V

Handle for simulation of a movement and switching of the end switches (for example lathe support).

Lockable fault panel for simulation of faults and theirs subsequent detection.

UV-107

The UV-107 tutorial panel is used for exercises and experiments during connecting of electrical control circuits with contactors in three-phase circuits. Students are able to get acquainted with basic principles of contactor function and their purpose in electric circuits with electric rotary machines in three-phase power supply. The panel offers a range of wiring and simulation options, such as 3f AC electric motor control, Y / D start, reversing, two-speed engine (Dahlender) control, and so on. Power supply of this panel is realized by 3x 400V / 50Hz voltage from the power supply network through the safety inlets. Contactors are designed for 24VDC voltage control. The panel is primarily designed to interface with the UV-106 panel or with automatically programmable PLC.

Examples of connection

Control of 3-phase electric motor, Y / D, direction, speed (Dahlender)

As the power output of the master PLC of the control automatic unit

As a power output for three-phase motors in connection with the UV-106 panel

Parts used

Contactor 5x with 3x power NO, 2x control NO, 1x control NC

Circuit breaker 3F 10A / C

Three-phase switch, rotary

Supply voltage signalization 3x 400V

UV-108

The UV-108 tutorial panel enables students to measure electrical appliances and electrical networks by using standard testing devices for single-phase and three-phase power networks. This panel is supplied with 3x 400V / 50Hz power supply from the mains. In addition, the panel is equipped with function switches for setting values and simulation of fault statuses that the teacher can activate by means of switches under the lockable door.

 

Examples of connection

Simulation of loop insulation resistance.

Simulation of commonly encountered faults and protection devices in electrical installations.

Measurement and simulation of passive ground resistance.

Measurement of insulation resistance of electric appliances.

Parts used

One-phase circuit breaker, 2pcs 10A / B

Three-phase circuit breaker, 1pc 3x10A / B

Current protector, 2P / 30mA

Single-phase socket, 2pcs 230V / 16A

Three-phase socket, 1pc 3x400V / 16A

Insulation testing circuit

Impedance loop test circuit

Signal lights of voltage presence behind the safety element

UV-109

The UV-109 tutorial panel is used to practice and make experiments with integration of basic heavy current home wiring of intelligent homes using Inels system. Students will get familiar with the problems of modern systems for controlling home distributions and will learn how to program the Inels control system. If students have The UV-100 and UV-110 modules for a disposal, they are able to compare the advantages and potential disadvantages of the system in comparison to conventional heavy current wiring or the EIB / KNX based system. Power supply of this panel is realized by 230V / 50Hz voltage from the mains.

Parts used

PS3-100 / iNELS; Power supply 100W, IN AC 100-250VAC, OUT: 27.6V / 3.6A and 12.2V / 0.35A, 6M

CU3-02M; Central unit, 2x CIB bus, RF Control interface, 1x EBM bus, 6M

IM3-80B; Binary input unit, 8x binary input, 12V DC / 75 mA output, box

BPS3-02M; Bus separator from power supply, for two lines CIB, 1M

SA3-02M; Switching 2-channel actuator, 2x switching contact 16 A, 1M

DA3-22M; Universal dimming 2-channel actuator, ESL / LED / RLC, 2x 400 VA, 3M

SA3-02B; Switching 2-channel actuator, 2x switching contact 8 A, box

Touch Panel Inels Glass, 6 Buttons, 1 piece

Wall switch, 1 piece

Indicators simulating the appliances (lights, blinds,...), 4 pcs

Examples of connection

Connection of control of four appliances / devices simulated by control indicators

Connection of control circuits via a simple switch

Connection of control circuit wiring using the touch multifunction panel

Connection of control circuits with dimmer

UV-110

The UV-110 tutorial is used to practice and make experiments with the integration of basic heavy current intelligent house wiring with usage of devices which are using the unified data bus. Students will be introduced to the issue of modern EIB / KNX-based home distribution control systems. If students have the UV-100 and UV-109 modules for a disposal, they are able to compare the benefits and potential disadvantages of the system in comparison to the conventional power lines or Inels. This panel is supplied with 230 V / 50 Hz voltage from the power supply.

Examples of connection

Connection of control of four appliances / devices simulated by control indicators

Connection of control circuits via a simple switch

Connection of control circuit wiring using the touch multifunction panel

Comparison with classical heavy current distribution, advantages / disadvantages

Parts used

MTN683816; KNX power supply REG-K / 160 mA with input for backup power supply

MTN681829; KNX USB interface REG-K

MTN644492; KNX binary input module REG-K / 4x10

MTN649204; KNX switching actuator REG-K / 4x230 / 10 + manual mode

MTN617219; KNX push-button panel 2-fold plus, Polar, System M

MTN683816; KNX power supply REG-K / 160 mA with input for backup power supply

Touch Panel 8 Buttons, 1 piece

Indicators simulating the appliances (lights, blinds,...), 4 pcs

UV-111

The UV-111 tutorial panel serves to get you acquainted with the problem of connecting a single-phase electric motor. The panel is also equipped with a fault simulator that the teacher can activate by switches placed under the lockable cover. The tutorial panel includes a complete wiring of a single-phase electric motor controlled by a circuit with a contactor and push-buttons and serves to demonstrate the standard wiring function and to detect the faults that can occur in practice. There are measurement points at the important points of the wiring diagram. Students can provide the measurements during the detecting process of faults at all important locations to detect the source of a fault.

 

List of simulated failures

 1. Interrupted fuse f3

 2. Thermal protection off

 3. The working zero wire is not connected

 4. Interrupted main fuse f4

 5. Interrupted fuse f1

 6. Interrupted fuse f2

 7. Dropped (Interrupted) motor starter

 8. Interrupted contactor coil

 9. Inverse function of the on button

 10. The auxiliary contact of contactor is not connected

 11. The power contact of contactor is not connected or is connected improperly (phase)

 12. The power contact of contractor is not connected or is connected improperly (zero)

UV-112

The UV-112 tutorial panel serves to get you acquainted with the problem of DC motor connection. The panel is also equipped with a fault simulator that the teacher can activate by switches placed under the lockable cover. The tutorial panel contains a complete circuit of a DC electric motor controlled by contactor circuit and push-buttons and serves to demonstrate the standard wiring function while also detecting faults that can occur in practice. There are measurement points at the important points of the wiring diagram. Students can provide during the detecting process of faults the measurements at all important locations to detect the source of the fault.

 

List of simulated failures

 1. Interrupted fuse f3

 2. Thermal protection off

 3. The working zero wire is not connected

 4. Interrupted main fuse f4

 5. Interrupted fuse f1

 6. Interrupted fuse f2

 7. Dropped (Interrupted) motor starter

 8. Interrupted contactor coil

 9. Inverse function of the on button

 10. The auxiliary contact of contactor is not connected

 11. The power contact of contactor is not connected or is connected improperly (+)

 12. The power contact of contactor is not connected or is connected improperly (-)

 13. Inverse function of the off button

 14. Unconnected working zero on the contactor coil

UV-113

The UV-113 tutorial panel serves to get you acquainted with the problem of connecting a three-phase electric motor. The panel is also equipped with a fault simulator that the teacher can activate the switches placed under the lockable cover. The tutorial panel includes a complete 3-phase electric motor with a D / Y automatic switch. Circuit control is realized by contactor and push-buttons and serves to demonstrate the standard wiring function while also detecting faults that can occur in practice. There are measurement points at the important points of the wiring diagram. Students can provide during the detecting process of faults the measurements at all important locations to detect the source of the fault.

 

List of simulated failures

 1. Interrupted fuse of control

 2. Interrupted fuse L1

 3. Interrupted fuse L2

 4. Interrupted fuse L3

 5. Unconnected / dysfunctional contact L1 of contactor Re4

 6. Unconnected / dysfunctional contact L2 of contactor Re3

 7. Unconnected / dysfunctional contact L3 of contactor Re3

 8. Unconnected / dysfunctional contact L3 of contactor Re1

 9. Unconnected working zero to the contactor coils

 10. Thermal protection off

 11. Inverse function of the on button

 12. Inverse function of the off button

 13. Unconnected / interrupted Re2 contactor coil

 14. Unconnected / dysfunctional auxiliaryRe1 contact

UV-114

The UV-114 tutorial panel, for example, extends the possibilities of the UV-109 and UV-110 panel when connecting the basic heavy current intelligent house wiring. This panel has no own power supply.

 

Examples of connections

It serves for placing other devices which use for assembly the normalized DIN rail to extend the application possibilities of the present panels.

 

 Parts used

Standard DIN rail

Safety sockets for power supply

Safety sockets for connecting devices to the circuit without the need to repeatedly reuse the device pins

UV-115

Tutorial Panel for Measuring and Testing of basic data and telephone network

The UV-115 tutorial is used to practice and make experiments with the various types of data and telephone networks. Students will be introduced to the issue of network Cat3, Cat5e, Cat6, ISDN and RJ14. Lockable fault panel for simulation of faults and theirs subsequent detection.

Parts used

Patch panel 12 port

2 x RJ11 socket for analogue telephone

2 x RJ45 socket for ISDN line

2x RJ45 socket for Cat 5e data network

2x RJ45 socket for Cat 6 data network

2x BNC socket for data network

Optional faults

List of simulated failures

 1. Interrupted line of any network socket

 2. Shortcut between lines of any network socket

 3. Resistance out of limit in any line of network

UV-116

The UV-116 tutorial panel, for example, extends the possibilities of the UV-100, UV-109 and UV-110, when connecting the basic heavy current house wiring. This panel has no own power supply.

Examples of connections

It serves like extends practical device which is possible to connect and extend the application possibilities of the present panels.

 

 Parts used

Exhaust fan for power 230 V / 50 Hz.

Safety sockets for connecting fan to the power or the other panel

UV-117

The UV-117 tutorial is used to practice and make experiments with the basic single phase heavy current  house wiring. Students will be introduced to the issue TN-S and TN-C wiring of home distribution systems with using power sockets, lights, conventional switches, timers, electricity meter and demand side management (DSM). If students have the UV-109 and UV-110 modules for a disposal, they are able to compare the benefits and potential disadvantages of the conventional system in comparison to the EIB-KNX lines or Inels. This panel is supplied with 230 V / 50 Hz voltage from the power supply.

 Parts used

Power socket wirh fuse

Power switch with the control of right connecting Neutral and Safety ground

2-pole contactor

2 pcs circuit breaker 16 A

3 pcs circuit breaker 10 A

electricity meter

digital timer

2 pcs switch n. 1 +1

4 pcs indicators simulating the appliances (lights, power sockets, washing machine..)

UV-132

The UV-132 tutorial panel serves to teach students the connection of automation tasks. The panel allows verifying the proposed connections and is also used to teach the programming of the logical programmable module Siemens LOGO! The Tutorial is designed to validate basic proposals without needing of additional external devices, but allows connecting these external devices to the module. The programmable module can be programmed directly on the module display or via the original software LOGO!Soft Comfort.

 

The tutorial panel is powered by original power supply module Siemens LOGO! Power with output voltage DC 24V and maximal current 4A.

The logical module outputs are divided into digital inputs and inputs to handle both digital and analogue values.

 

The outputs of the LOGO!RCE logical module are switching relay contacts and are galvanically isolated from the supply voltage and from the module inputs.

 Parts used

Power socket with fuse

Power switch with the control of right connecting Neutral and Safety ground

Programmable module Siemens LOGO! with outputs and inputs by security plugs

Analog outputs with potenciometers

LAN socket 

LED indicators on inputs and outputs of PLC

Outputs of PLC with switches and control LED lights

Power supply 24 V DC / 1,5 A

Socket 230 V with signal light and switch

UV-127

Motor Parameters:

Supply Voltage: 3x400 V D / YY

Speed: 1400/2800 rpm.

Description:

Three-phase electric motor, two-speed with so-called Dahlender principle of winding connection

For better security: 

The motor shaft is equipped with a cover to prevent accidental contact of the student with the rotating shaft. The cover lights up red when the electric motor is started. The operator is thus warned against accidental contact with the rotating shaft.

UV-128

Motor parameters:

Supply Voltage: 3x400 / 690 V Y / D,

Speed: 1370 rpm.

Description:

Three-phase electric motor with winding to enable star / triangle operation mode

For better security: 

The motor shaft is equipped with a cover to prevent accidental contact of the student with the rotating shaft. The cover lights up red when the electric motor is started. The operator is thus warned against accidental contact with the rotating shaft.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UV-129

Motor Parameters:
Supply Voltage: 24 V DC
Speed: 5800 rpm.
Description:
DC electric motor with permanent magnets

For better security: 

The motor shaft is equipped with a cover to prevent accidental contact of the student with the rotating shaft. The cover lights up red when the electric motor is started. The operator is thus warned against accidental contact with the rotating shaft.

 • LinkedIn Diametral
 • YouTube Diametral
 • Facebook

© 2019 by Diametral   Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)